Disclaimer

Algemeen
M.S Media Group B.V. (Kamer van Koophandel 54555108), hierna te noemen Bedrijven.com, verleent u hierbij toegang tot www.bedrijven.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Vensie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Vensie spant zich in om de inhoud van www.bedrijven.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.bedrijven.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vensie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vensie en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vensie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst gewijzigd, maart 2018

Bedrijven.com is de beoordelingswebsite van Nederland, met meer dan 1,6 miljoen bedrijven
is er altijd een bedrijf in de buurt waar je een mening over kunt hebben.
Bedrijven nodigen hun klanten uit om een beoordeling op Bedrijven.com te schrijven
omdat Bedrijven.com de onafhankelijke beoordelingswebsite van Nederland is.

© 1999 - 2022 - Alle rechten voorbehouden Bedrijven.com